O komunitě


Kdo jsme

Komunita Noe je společenstvím lidí, kteří vnímají faru v Holostřevech jako svůj domov, zázemí pro osobní a duchovní růst, místo pro setkávání a službu druhým. Styl či spiritualita komunity vychází z kontemplace jako postoje láskyplné pozornosti vůči Bohu, lidem a celému stvoření. V tomto duchu komunita vědomě pěstuje a podporuje různorodost spolu s hledáním a nalézáním toho, co nás jako lidské bytosti navzájem propojuje.

Svoji příslušnost ke komunitě vyjadřuje každý člen osobním přispěním ke společnému dílu – podle individuální volby má příspěvek formu fyzické práce, služby při komunitních akcích, pravidelného finančního daru a podobně. Je vyjádřen konkrétním osobním závazkem, vloženým v písemné podobě do společných desek. Jádrem Komunity Noe jsou Elva a Markéta Frouzovi, kteří na holostřevské faře trvale žijí se svými dětmi a jsou hlavními správci a hostiteli zdejšího dění.

Celá komunita má v současné době cca 40 členů. Těch, kteří využívají jejích služeb, jsou dnes již stovky – pocházejí z různých názorových prostředí, míst i generací. V budově bývalé školy naproti holostřevské faře nyní vzniká s podporou Komunity Noe „Scholé – dům pro kontemplaci“. Hlavním inspirátorem, koordinátorem a průvodcem veškerého dění v komunitě je Ježíš z Nazareta.Historie | Příběh Komunity Noe

Náš příběh má hluboké a dlouhé kořeny: Hned u počátku byste našli trampské sdružení Bezva, ve kterém v druhé polovině osmdesátých let sešlo sedmnáct teenagerů. Jezdili na vandry, vedli dlouhé hovory u ohňů, společně chodili na koncerty a do divadel, mnozí pak i na demonstrace.

Na začátku devadesátých let stáli někteří jeho členové u zrodu křesťanského ekumenického Společenství Noe. To si jako svoji základnu opravovalo opuštěnou faru v Domaslavi, kam se postupně začali sjíždět desítky a stovky lidí – nejen křesťanů, nejen mladých, nejen z Plzně. Kolem Domaslavi se rozvinul pestrý život literárních setkání, koncertů, výstav, duchovních cvičení. A protože několik z nás chtělo něco takového žít a nabízet kontinuálně, začali jsme hledat větší dům.

V roce 1998 jsme se potkali s barokní farou v Holostřevech. Byla v té době opuštěná a zubožená, ale hned od první chvíle jsme věděli, že to Místo je tady. Vznikla Komunita Noe, která získala faru do vlastnictví. Začalo shánění peněz, hromada práce, od samého začátku také nabídka otevřených setkávání a akcí. Sestava komunity se v čase proměňovala, fara se zotavovala, hledali jsme nejvhodnější způsob života a služby. Jdeme a jde to pořád dál a dál. Jak je to s námi a u nás dnes, se dočtete v sekci O komunitě. Jsem vděčný za příběh s hlubokými kořeny, jehož plody teď spolu s vámi můžeme ochutnávat a sklízet.

ElvaPodpořte nás

Nefinanční dary
Komunita přivítá jakékoli praktické nefinanční. Aktuálně nejvíce potřebujeme povlečení.

Finanční dary
Můžete se také stát našimi pravidelnými či nepravidelnými finančními přispěvateli. O tom, na jaký účel váš příspěvek půjde, můžete rozhodovat vy sami, či jeho využití necháte na nás.

Na jakékoli dotazy Vám rádi odpovíme!
Čislo bankovního účtu: 279 910 553/0300 | ČSOB

Další dary
Pomoc nemusí mít jen věcnou, případně peněžní formu. Naše dílo a náš dům můžete podpořit také neviditelně - dobrou myšlenkou, nápadem, modlitbou či Vaši účastí na některé z našich akcí.

Za dary jakéhokoliv druhu předem vděčně děkujeme...Fotogalerie

Zásobu fotografií a záznamů z akcí naleznete na této adrese, na Rajčeti:Jak k nám

Adresa: Holostřevy 1, 348 02 Bor u Tachova

Autem: Holostřevy leží 40 km od Plzně, 12 km od města Stříbra, 2 km od dálnice na Rozvadov (sjezd Benešovice), fara stojí napoti kostelu.

Autobusy sem jezdí z Plzně přímo nebo s přestupem ve Stříbře a vlaky jen občas, a to většinou pouze v létě.

Pěšky: je také možné dojet vlakem do Svojšína a odtud se vydat romantickou cestou na faru cca. 8 km.