Dění na faře


Pravidelné události a setkání

Schólé ve stodole Cyklus přednášek a seminářů určený všem, kteří chtějí získat hlubší pohled na svět, na smysl vzdělání i na sebe sama. Účastníci mají možnost zažít vzdělávání v původním smyslu jako snaha o kultivaci duše a dialog. Na Schólé prezentují své příspěvky studenti, odborníci z různých oborů i známé osobnosti. Velká letní schólé - Týdenní prázdninový program, který prohlubuje a rozšiřuje víkendový cyklus „Schólé ve stodole“. Do pravidelného denního rytmu jsou zasazeny vzdělávací semináře, výtvarné dílny, práce na zahradě a v domě, kontemplativně laděná modlitba.

Promítání u kamen – „venkovská odnož" filmového festivalu Finále Fara v Holostřevech se jednou ročně promění v „minikino", kde se promítají filmy poskytnuté plzeňským festivalem Finále. Účastníci přijíždějí za atmosférou barokní fary, náladou velké klenuté místnosti s praskajícím dřevem v kamnech a výbornými filmy.

Holostok - Víkendový hudební a divadelní festival, který umožňuje seznámení se začínajícími i známými osobnostmi naší hudební a divadelní scény a jejich tvorbou. Organizace je z velké části zajišťována dobrovolníky z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Loučení s létem - Víkendový pobyt s programem (zážitkové aktivity, koncerty, hry pro celé rodiny, semináře pro rodiče) pro děti i dospělé. Cílem je upevnění a prohloubení rodinných vztahů, sebepoznávání, inspirace pro rodinný život.

Velikonoce v Holostřevech - Spolu s přidruženými členy komunity slavíme na Zelený čtvrtek seder pesach. Na Velký pátek jdeme již se všemi zájemci křížovou cestu a účastníme se velkopáteční bohoslužby – ostatní čas je tichý, usebraný, bez jídla a oficiálního programu. V neděli a pondělí je u nás možné vyradovat ze Vzkříšení, pobýt, pomlčet, poslavit, i pomlázku zkusit.

Ora et Labora Podzimní víkend, na kterém je možno pracovat pod vysokými stropy fary a ještě vyšším nebem, naslouchat tichu, vnímat poezii, pít víno a burčák, zpívat, být spolu...

Příležitostné brigády Komunita stále pracuje na obnově historicky cenného objektu barokní fary v Holostřevech. Některé z víkendů proto věnujeme důležitým pracím v domě a na zahradě. Jakákoli pomoc je vítaná.

Spolupráce s vesnicí Společně s vesnicí pořádáme dětský den, vánoční koncert, vánoční půlnoční bohoslužbu, letos poprvé i masopust. Na faře se k naší radosti nově scházejí holostřevští, aby probrali, co vesnice potřebuje, nebo aby prostě jen tak popovídali.

Pobyty organizací pracující s mládeží Prostory v přízemí fary také nabízíme k pobytům různých organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Více se o možnostech ubytování dozvíte možnosti ubytování - fara v Holostřevech


Kalendář akcí na rok 2020

25. ledna - Valná hromada Komunity Noe Budeme mimo jiné mluvit o hledání nového místa komunity v rámci struktur plzeňské diecéze a o všem, co z toho pro nás může plynout. Večer po jednání srdečně zveme na koncert v sále fary. V neděli 26. ledna pak naváže setkání podporovatelů a přátel Scholé, z. s.

7. - 8. února - VII. podpůrné a síťovací setkání
28. února – 1. března - (Pod)zimní schólé – splněný slib z listopadu
13. - 15. března - Promítání u kamen
9. - 13. dubna - Velikonoce v Holostřevech
24. - 26. dubna - Jarní brigáda
19. - 21. června - Festival Holostok
30. června – 5. července - Velká letní schólé

Na všechny akce a setkání se můžete hlásit už teď na adrese holostrevy.fara@gmail.com.


Nedávno proběhlé akce

Vánoční koncert / 29. prosince 2018 / 17h kostel sv. Mikuláše
Podzimní schólé / 2. - 4. listopadu 2018
Velká letní schólé / 3. - 8. července 2018
Předholostočí brigáda / 15. - 17. června 2018
HOLOSTOK 2018 / 22. - 24. června 2018
Svátek práce - brigáda + chalupaření / 27. dubna - 1. května 2018
Stodolo, běž! / brigáda na pomoc stodole / 20. - 22. dubna 2018
Velikonoce v Holostřevech / 29. - 31. března 2018
Síťovací schůzka pro)(hnutí / 9. - 10. března 2018
Promítání u kamen / 23. - 25. března 2018
Vánoční koncert / 23. prosince 2017 / 17h
Dny pro kontemplaci - uvedení do vnitřní modlitby
Podzimní schólé / 3. - 5. listopadu 2017
Ora et Labora - brigáda / na sv. Václava, 28. září 2017
Velká letní schólé / 4. - 9. července 2017