O komunitě


Kdo jsme

Komunita Noe je společenstvím lidí, kteří vnímají faru v Holostřevech jako svůj domov, zázemí pro osobní a duchovní růst, místo pro setkávání a službu druhým. Styl či spiritualita komunity vychází z kontemplace jako postoje láskyplné pozornosti vůči Bohu, lidem a celému stvoření. V tomto duchu komunita vědomě pěstuje a podporuje různorodost spolu s hledáním a nalézáním toho, co nás jako lidské bytosti navzájem propojuje.

Svoji příslušnost ke komunitě vyjadřuje každý člen osobním přispěním ke společnému dílu –podle individuální volby má příspěvek formu služby při komunitních akcích, pravidelného finančního daru, práce v areálu komunity, pravidelné modlitby a podobně.

Služba komunity spočívá zejména v pořádání duchovních cvičení, rekolekcí, sebepoznávacích pobytů, vzdělávacích a uměleckých akcí, setkání na podporu občanské společnosti apod. Těch, kteří využívají této nabídky, jsou dnes již stovky – pocházejí z různých názorových prostředí, míst i generací. Hlavním inspirátorem, koordinátorem a průvodcem veškerého dění v komunitě je Ježíš z Nazareta.Kdo jsme

Komunita Noe je společenstvím lidí, kteří vnímají faru v Holostřevech jako svůj domov, zázemí pro osobní a duchovní růst, místo pro setkávání a službu druhým. Styl či spiritualita komunity vychází z kontemplace jako postoje láskyplné pozornosti vůči Bohu, lidem a celému stvoření. V tomto duchu komunita vědomě pěstuje a podporuje různorodost spolu s hledáním a nalézáním toho, co nás jako lidské bytosti navzájem propojuje.

Svoji příslušnost ke komunitě vyjadřuje každý člen osobním přispěním ke společnému dílu – podle individuální volby má příspěvek formu služby při komunitních akcích, pravidelného finančního daru, práce v areálu komunity, pravidelné modlitby a podobně.

Služba komunity spočívá zejména v pořádání duchovních cvičení, rekolekcí, sebepoznávacích pobytů, vzdělávacích a uměleckých akcí, setkání na podporu občanské společnosti apod. Těch, kteří využívají této nabídky, jsou dnes již stovky – pocházejí z různých názorových prostředí, míst i generací. Hlavním inspirátorem, koordinátorem a průvodcem veškerého dění v komunitě je Ježíš z Nazareta.Historie | Příběh Komunity Noe

Náš příběh má hluboké a dlouhé kořeny: Hned u počátku byste našli trampské sdružení Bezva, ve kterém v druhé polovině osmdesátých let sešlo sedmnáct teenagerů. Jezdili na vandry, vedli dlouhé hovory u ohňů, společně chodili na koncerty a do divadel, mnozí pak i na demonstrace.

Na začátku devadesátých let stáli někteří jeho členové u zrodu křesťanského ekumenického Společenství Noe. To si jako svoji základnu opravovalo opuštěnou faru v Domaslavi, kam se postupně začaly sjíždět desítky a stovky lidí – nejen křesťanů, nejen mladých, nejen z Plzně. Kolem Domaslavi se rozvinul pestrý život literárních setkání, koncertů, výstav, duchovních cvičení. A protože několik z nás chtělo něco takového žít a nabízet kontinuálně, začali jsme hledat větší dům.

V roce 1998 jsme se potkali s barokní farou v Holostřevech. Byla v té době opuštěná a zubožená, ale hned od první chvíle jsme věděli, že to Místo je tady. Vznikla Komunita Noe, která získala faru do vlastnictví. Začalo shánění peněz, hromada práce, od samého začátku také nabídka otevřených setkávání a akcí. Sestava komunity se v čase proměňovala, fara se zotavovala, hledali jsme nejvhodnější způsob života a služby. Jdeme a jde to pořád dál a dál. Jak je to s námi a u nás dnes, se dočtete v sekci O komunitě. Jsem vděčný za příběh s hlubokými kořeny, jehož plody teď spolu s vámi můžeme ochutnávat a sklízet.

ElvaHistorie | Příběh Komunity Noe

Náš příběh má hluboké a dlouhé kořeny: Hned u počátku byste našli trampské sdružení Bezva, ve kterém v druhé polovině osmdesátých let sešlo sedmnáct teenagerů. Jezdili na vandry, vedli dlouhé hovory u ohňů, společně chodili na koncerty a do divadel, mnozí pak i na demonstrace.

Na začátku devadesátých let stáli někteří jeho členové u zrodu křesťanského ekumenického Společenství Noe. To si jako svoji základnu opravovalo opuštěnou faru v Domaslavi, kam se postupně začaly sjíždět desítky a stovky lidí – nejen křesťanů, nejen mladých, nejen z Plzně. Kolem Domaslavi se rozvinul pestrý život literárních setkání, koncertů, výstav, duchovních cvičení. A protože několik z nás chtělo něco takového žít a nabízet kontinuálně, začali jsme hledat větší dům.

V roce 1998 jsme se potkali s barokní farou v Holostřevech. Byla v té době opuštěná a zubožená, ale hned od první chvíle jsme věděli, že to Místo je tady. Vznikla Komunita Noe, která získala faru do vlastnictví. Začalo shánění peněz, hromada práce, od samého začátku také nabídka otevřených setkávání a akcí. Sestava komunity se v čase proměňovala, fara se zotavovala, hledali jsme nejvhodnější způsob života a služby. Jdeme a jde to pořád dál a dál. Jak je to s námi a u nás dnes, se dočtete v sekci O komunitě. Jsem vděčný za příběh s hlubokými kořeny, jehož plody teď spolu s vámi můžeme ochutnávat a sklízet.

ElvaElva

Jmenuji se Elva Frouz. Dětství jsem z velké části trávil s rodiči a kamarády na společné trempské chalupě uprostřed šumavských kopců. Dýchající pospolitost spřízněných lidí, lesy a louky a živé ticho mám od té doby v krevním oběhu. Holostřevská fara, zahrada, a hlavně Komunita Noe jsou tak pro mě vtělením všeho, co mám rád. Jsem vděčný, že jsme s tím vším kdysi začali a že dílo dál roste. Žijeme tu od samého začátku se ženou Markétou a našimi třemi dětmi.


Elva

Jmenuji se Elva Frouz. Dětství jsem z velké části trávil s rodiči a kamarády na společné trempské chalupě uprostřed šumavských kopců. Dýchající pospolitost spřízněných lidí, lesy a louky a živé ticho mám od té doby v krevním oběhu. Holostřevská fara, zahrada, a hlavně Komunita Noe jsou tak pro mě vtělením všeho, co mám rád. Jsem vděčný, že jsme s tím vším kdysi začali a že dílo dál roste. Žijeme tu od samého začátku se ženou Markétou a našimi třemi dětmi.


Markéta

Jmenuji se Markéta Frouzová. Už dlouhou dobu je fara v Holostřevech mým domovem. Z něj vyjíždím do práce, kde se snažím o obnovu okolního venkova. A i doma vlastními silami obnovuji co jde, starám se o svou rodinu, o náš dům, o zahradu, o slepičky a ovečky. Vařím čaj, peču chleba a vítám ty kdo k nám přicházejí a přeju si, aby nám tu společně bylo dobře.


Markéta

Jmenuji se Markéta Frouzová. Už dlouhou dobu je fara v Holostřevech mým domovem. Z něj vyjíždím do práce, kde se snažím o obnovu okolního venkova. A i doma vlastními silami obnovuji co jde, starám se o svou rodinu, o náš dům, o zahradu, o slepičky a ovečky. Vařím čaj, peču chleba a vítám ty kdo k nám přicházejí a přeju si aby nám tu společně bylo dobře.


Mišutka

Jmenuji se Michaela Beranová a říká se mi Mišutka. Bydlím v Plzni s mužem Danielem a dvěma malými dětmi. V Holostřevech jsem byla poprvé asi v roce 1998 a mimo jiné se účastnila první brigády na faře, to mi bylo 15 let. Místo i lidé v něm žijící mi přirostli k srdci. Aktivně se podílím na přípravě festivalu Holostok a toho času jsem i v radě Komunity.


Mišutka

Jmenuji se Michaela Beranová a říká se mi Mišutka. Bydlím v Plzni s mužem Danielem a dvěma malými dětmi. V Holostřevech jsem byla poprvé asi v roce 1998 a mimo jiné se účastnila první brigády na faře, to mi bylo 15 let. Místo i lidé v něm žijící mi přirostli k srdci. Aktivně se podílím na přípravě festivalu Holostok a toho času jsem i v radě Komunity.


Karel

Jmenuji se Karel Ježek. Podobně jako je pro živou přírodu v jejích různorodých formách úhelným elementem život, k jehož zachování a předávání neustále směřuje, Komunita Noe je rozmanité společenství lidí provázaných prvkem víry. Být její součástí pro mne znamená radost ze společného díla i dar přátelství a opory. V našem vzájemném průsečíku tak vzniká tvorba povahy materiální i duchovní, jež se dává sobě i okolnímu světu.


Karel

Jmenuji se Karel Ježek. Podobně jako je pro živou přírodu v jejích různorodých formách úhelným elementem život, k jehož zachování a předávání neustále směřuje, Komunita Noe je rozmanité společenství lidí provázaných prvkem víry. Být její součástí pro mne znamená radost ze společného díla i dar přátelství a opory. V našem vzájemném průsečíku tak vzniká tvorba povahy materiální i duchovní, jež se dává sobě i okolnímu světu.


Linda

Jmenuji se Linda Weissarová. Na počátku bylo setkání s rodinkou Frouzovic. Pak přišlo pozvání. Konala se má první Velká Letní Schólé. Má vysoká škola životní. Zkoušky skládám za pochodu na nejrůznějších akcích typu Ora et Labora. Měla jsem tu na radost ledacos. Pořád přemýšlím, jak by se z té studny dal vyndat ten utopený žebřík. Je toho tady tolik, že je zde člověk v jednom kuse v úžasu. Už vím, že i kdybych tu žila tisíc let, nestihnu zde objevit všechno. Ani všechno uklidit.


Linda

Jmenuji se Linda Weissarová. Na počátku bylo setkání s rodinkou Frouzovic. Pak přišlo pozvání. Konala se má první Velká Letní Schólé. Má vysoká škola životní. Zkoušky skládám za pochodu na nejrůznějších akcích typu Ora et Labora. Měla jsem tu na radost ledacos. Pořád přemýšlím, jak by se z té studny dal vyndat ten utopený žebřík. Je toho tady tolik, že je zde člověk v jednom kuse v úžasu. Už vím, že i kdybych tu žila tisíc let, nestihnu zde objevit všechno. Ani všechno uklidit.


Petra

Jmenuji se Petra Quirke, pocházím z jižních Čech. Do Holostřev pravidelně jezdím od roku 2016. Našla jsem zde druhý domov a i proto se podílím na organizování některých komunitních setkání a dalších akcí. Komunitě Noe moc přeji, aby její kouzlo poznalo ještě více lidí, kteří by jej chtěli zažívat přimo na místě v denodenním Žití..


Petra

Jmenuji se Petra Quirke, pocházím z jižních Čech. Do Holostřev pravidelně jezdím od roku 2016. Našla jsem zde druhý domov a i proto se podílím na organizování některých komunitních setkání a dalších akcí. Komunitě Noe moc přeji, aby její kouzlo poznalo ještě více lidí, kteří by jej chtěli zažívat přimo na místě v denodenním Žití..


Fotogalerie

Zásobu fotografií a záznamů z akcí
naleznete na Zonerama:Fotogalerie

Zásobu fotografií a záznamů z akcí
naleznete na Zonerama:Jak k nám

Adresa: Holostřevy 1, 348 02 Bor u Tachova

Autem: Holostřevy leží 40 km od Plzně, 12 km od města Stříbra, 2 km od dálnice na Rozvadov (sjezd Benešovice), fara stojí napoti kostelu.

Autobusem: Jezdí z Plzně přímo nebo s přestupem ve Stříbře.

Vlakem: Jezdí jen občas, a to většinou pouze v létě.

Pěšky: je také možné dojet vlakem do Svojšína a odtud se vydat romantickou cestou na faru cca 8 km.Jak k nám

Adresa: Holostřevy 1, 348 02 Bor u Tachova

Autem: Holostřevy leží 40 km od Plzně, 12 km od města Stříbra, 2 km od dálnice na Rozvadov (sjezd Benešovice), fara stojí napoti kostelu.

Autobusem: Jezdí z Plzně přímo nebo s přestupem ve Stříbře.

Vlakem: Jezdí jen občas, a to většinou pouze v létě.

Pěšky: je také možné dojet vlakem do Svojšína a odtud se vydat romantickou cestou na faru cca 8 km.Výroční zpráva

Výroční zprávu za rok 2022 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2021 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2020 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2019 můžete stáhnout ZDE.Výroční zpráva

Výroční zprávu za rok 2022 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2021 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2020 můžete stáhnout ZDE.


Výroční zprávu za rok 2019 můžete stáhnout ZDE.